Respons
 een veilige werkgever zijn....
 
 

Een initiatief van samenwerkende professionals en is er voor organisaties die elke denkbare vorm van grensoverschrijdend gedrag een halt willen toeroepen.

Respons ondersteunt aan de hand van een integrale aanpak waarbij inhoud, training en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden worden.

Respons werkt samen met U aan het maken van een doeltreffend beleid op maat waarbij preventie en nazorg van grensoverschrijdend gedrag goed geregeld worden.

 
Respons
Integrale Respons op agressie en geweld voor organisaties
 "Rustig te midden van woeste golven"
veiligheid